Kho Wallpapers Chất Lượng Cao - 13 September 2010 - Personal site 
Main » 2010 » September » 13 » Kho Wallpapers Chất Lượng Cao
7:08 PM
Kho Wallpapers Chất Lượng Cao

Kho Wallpapers gồm nhiều chủ đề với chất lượng hình ảnh không thể chê vào đâu đc ^^!

High Quality Nature Best Wallpapers

File info: 55 high-quality JPEG nature best wallpapers

Wallpapers size/resolution: 1800 x 1200 - 7465 x 1826 300 dpi

Wallpapers RAR file size: 84 MB

Code:
http://www.enterupload.com/wm2lzynjukmf/High_Qaulity_Nature_Wallpapers_2008_SAW.rar.html 
http://oron.com/fwvilya0xp1d/High_Qaulity_Nature_Wallpapers_2008_SAW.rar.html
http://www.filesonic.com/file/18712493/High_Qaulity_Nature_Wallpapers_2008_SAW.rar
http://www.fileserve.com/file/5xUVtj6
http://www.missupload.com/esyc9b36efzz/High_Qaulity_Nature_Wallpapers_2008_SAW.rar.html
http://www.midupload.com/6nw9omrn0b8h
http://www.filefactory.com/file/b33f8b6/n/High_Qaulity_Nature_Wallpapers_2008_SAW.rar

Victoria's Secret Lingerie HOT Collection Wallpapers

57. 3 MB | JPG | 1000x1500 | 63 High Resolution Photos
Code:
http://www.enterupload.com/rqv9lhzydllw/Victorias.Secret.Lingerie.2009.rar.html 
http://oron.com/1zholvex7wgs/Victorias.Secret.Lingerie.2009.rar.html
http://www.missupload.com/0j21d6chu50i/Victorias.Secret.Lingerie.2009.rar.html
http://freakshare.net/files/1ffxwfar/Victorias.Secret.Lingerie.2009.rar.html
http://www.midupload.com/9x99xldhecir
http://www.fileserve.com/file/bJPt8B9

Windows 7 wallpaper pack

36 Wallpapers | 32MB | 1920×1200 HD WideCode:
http://oron.com/y4e0gc5ew5ji/win7wall.rar.html 
http://www.missupload.com/rczwapb25pam/win7wall.rar.html
http://www.midupload.com/hrqfg2exanky
http://www.enterupload.com/42i2wfx2s3d5/win7wall.rar.html
http://www.filesonic.com/file/18716293/win7wall.rar
http://www.fileserve.com/file/mhbc2cK
http://freakshare.net/files/dveu0frr/win7wall.rar.html
http://www.filefactory.com/file/b33fd6e/n/win7wall.rar


3D WallpapersCode:
http://oron.com/hjg833mr6kjk/3-dwalls.rar.html 
http://www.missupload.com/o617rvd4cxd6/3-dwalls.rar.html
http://www.midupload.com/t0pmplpg3tgh
http://www.enterupload.com/4kkgiurahurz/3-dwalls.rar.html
http://www.fileserve.com/file/2XAKRRG
http://freakshare.net/files/g5wtt231/3-dwalls.rar.html
http://www.filefactory.com/file/b33fd75/n/3-dwalls.rar

Tigaer Hecker

70 jpg | 1680x1050 | 21.2 MBCode:
http://oron.com/6ep07b5tcgxp/Tigaer_Hecker.rar.html 
http://www.missupload.com/ljjx93zgqdcy/Tigaer_Hecker.rar.html
http://www.midupload.com/7jum5p6ulcty
http://www.enterupload.com/99x4sbxg8n81/Tigaer_Hecker.rar.html
http://www.filesonic.com/file/18716279/Tigaer_Hecker.rar
http://www.fileserve.com/file/e8ZGqPu
http://freakshare.net/files/jkkpbycf/Tigaer_Hecker.rar.html
http://www.filefactory.com/file/b33fd6g/n/Tigaer_Hecker.rar


vBreathtaking Landscapes[/b]

42 jpg | 1280x800 pixels | 21.53 MBCode:
http://oron.com/gmypgsovicuz/Breathtaking.Landscapes.rar.html 
http://www.missupload.com/1gzq7sjw07zh/Breathtaking.Landscapes.rar.html
http://www.midupload.com/nl27olc8n0f7
http://www.enterupload.com/iqf7i11ldnjg/Breathtaking.Landscapes.rar.html
http://www.filesonic.com/file/18717411/Breathtaking.Landscapes.rar
http://freakshare.net/files/9ipxszd0/Breathtaking.Landscapes.rar.html
http://www.filefactory.com/file/b33fd72/n/Breathtaking.Landscapes.rar


Widescreen Wallpapers Collection #2

109 Images | 1680x1050 ~ 6458x2020 pixels | 65.MBCode:
http://oron.com/pljbyuc1d5hm/Widescreen_Wallpapers_Part_2.rar.html 
http://www.missupload.com/mcci7onctkcl/Widescreen_Wallpapers_Part_2.rar.html
http://www.midupload.com/rpidw3jv7e34
http://www.enterupload.com/boott3uqyvct/Widescreen_Wallpapers_Part_2.rar.html
http://www.filesonic.com/file/18716305/Widescreen_Wallpapers_Part_2.rar
http://www.fileserve.com/file/kCfEe4v
http://freakshare.net/files/c5xa7f3o/Widescreen_Wallpapers_Part_2.rar.html
http://www.filefactory.com/file/b33fd7d/n/Widescreen_Wallpapers_Part_2.rar

Digital Spring Art HQ Wallpapers

25 | JPG | 1680 x 1050 & 1920 x 1200 | 20.2 MBCode:
http://oron.com/i65wghp3jebx/dsa_wall.rar.html 
http://www.missupload.com/kzkaudr47ac3/dsa_wall.rar.html
http://www.midupload.com/rga6iar8we1p
http://www.enterupload.com/ypsbmd0mewzz/dsa_wall.rar.html
http://www.filesonic.com/file/18716291/dsa_wall.rar
http://www.fileserve.com/file/vk6Xvhj
http://freakshare.net/files/7nwzgnnq/dsa_wall.rar.html
http://www.filefactory.com/file/b33fd73/n/dsa_wall.rar

Colorful Wallpapers 1920 x 1200

78 | JPG | 1920 x 1200 | 24.5 MBCode:
http://oron.com/cldskb2cdfxf/colorful_walls.rar.html 
http://www.missupload.com/whynvidumrd5/colorful_walls.rar.html
http://www.midupload.com/0cqw96m90fmb
http://www.enterupload.com/zym3kfboq3tz/colorful_walls.rar.html
http://www.filesonic.com/file/18717507/colorful_walls.rar
http://www.fileserve.com/file/GZuhGYs
http://freakshare.net/files/qt11cqyf/colorful_walls.rar.html
http://www.filefactory.com/file/b33fd76/n/colorful_walls.rar

HQ Wallpapers 2 dellopos

20 | JPG | 1600 x 1200 | 20.5 MBCode:
http://oron.com/nmusbbqfndf1/walls2dellopos.rar.html 
http://www.missupload.com/1lwxv2oq388j/walls2dellopos.rar.html
http://www.midupload.com/mve7bdjwcgwu
http://www.enterupload.com/82t3ljhmo3ib/walls2dellopos.rar.html
http://www.fileserve.com/file/bwEFGVz
http://freakshare.net/files/kk4e58wa/walls2dellopos.rar.html
http://www.filefactory.com/file/b33fd7c/n/walls2dellopos.rar

Desktopography 2010 Wallpapers Pack

39 | JPG | 1280 x 1024 to 5120 x 1600 | 29.5 MBCode:
http://oron.com/hhwve8ephzav/Desktopography_walls.rar.html 
http://www.missupload.com/4p1wndnb180i/Desktopography_walls.rar.html
http://www.midupload.com/gwuf28sjoslj
http://www.enterupload.com/ydsqqrj30efx/Desktopography_walls.rar.html
http://www.fileserve.com/file/Tf5Txdn
http://www.filefactory.com/file/b49d6bg/n/Desktopography_walls.rar
http://freakshare.net/files/detpov4x/Desktopography_walls.rar.html
http://www.filesonic.com/file/18727491/Desktopography_walls.rar

Skynight Wallpapers

11 | JPG | 1920 x 1200 | 18 MBCode:
http://oron.com/30a7wey15brr/WideWallpaper.rar.html 
http://www.missupload.com/4oxza6tqm32l/WideWallpaper.rar.html
http://www.midupload.com/q8pgnfw1howz
http://www.enterupload.com/5i20ddj38p7a/WideWallpaper.rar.html
http://www.filesonic.com/file/18717493/WideWallpaper.rar
http://www.filesonic.com/file/18717463/WideWallpaper.rar
http://www.fileserve.com/file/Spey9yt
http://freakshare.net/files/44vv1ncn/WideWallpaper.rar.html
http://www.filefactory.com/file/b33fd89/n/WideWallpaper.rar

Spring Wallpapers

26 | JPG | 1920 x 1200 | 10.44 MBCode:
http://oron.com/8wxtcdo2y994/SpringWallpapers.zip.html 
http://www.enterupload.com/pyyvtehkj7m6/SpringWallpapers.zip.html
http://www.missupload.com/xkibnoro8m6a/SpringWallpapers.zip.html
http://www.midupload.com/ks05nvvny4g5
http://www.filesonic.com/file/18716321/SpringWallpapers.zip
http://www.fileserve.com/file/8hwwXvn
http://www.filefactory.com/file/b33fd7e/n/SpringWallpapers.zip
http://freakshare.net/files/718b1fcq/SpringWallpapers.zip.html

Videogame Remark Wallpapers

24 | JPG | all resolution | 74 MBCode:
http://oron.com/7spvoasmo8tz/video_remark_wall.rar.html 
http://www.enterupload.com/w1udx2c7eujn/video_remark_wall.rar.html
http://www.missupload.com/omb9ou12lca5/video_remark_wall.rar.html
http://www.midupload.com/8w3tvhva90h7
http://www.filesonic.com/file/18716335/video_remark_wall.rar
http://www.fileserve.com/file/Cr2MtHM
http://www.filefactory.com/file/b33fd84/n/video_remark_wall.rar
http://freakshare.net/files/ua9uq3e0/video_remark_wall.rar.html

Wall_collections 2

34 | JPG | all resolution | 10.5 MBCode:
http://oron.com/odkw8ggh833s/Wallpaperthapcam2.rar.html 
http://www.enterupload.com/1t6ol4b0zc2y/Wallpaperthapcam2.rar.html
http://www.missupload.com/5orlf6gzyi3d/Wallpaperthapcam2.rar.html
http://www.midupload.com/ilir077vy9pe
http://www.filesonic.com/file/18716315/Wallpaperthapcam2.rar
http://www.fileserve.com/file/uMGuA4K
http://www.filefactory.com/file/b33fd7h/n/Wallpaperthapcam2.rar
http://freakshare.net/files/mscdqsfj/Wallpaperthapcam2.rar.html


-

Color WallpapersCode:
http://oron.com/p8wqf689g6bt/Walls-ColorWallPP.rar.html 
http://www.enterupload.com/37n57oij646h/Walls-ColorWallPP.rar.html
http://www.missupload.com/xcn6nz22qag3/Walls-ColorWallPP.rar.html
http://www.midupload.com/i7mkqymyl4mm
http://www.filesonic.com/file/18717481/Walls-ColorWallPP.rar
http://www.fileserve.com/file/r93FVc4
http://www.filefactory.com/file/b33fd82/n/Walls-ColorWallPP.rar
http://freakshare.net/files/hrmxe3i8/Walls-ColorWallPP.rar.html

Space Art WallpapersCode:
http://oron.com/4o6o60y5ld53/Walls-SpaceArt.rar.html 
http://www.enterupload.com/phisrcebdwjy/Walls-SpaceArt.rar.html
http://www.missupload.com/vi94g164wtnn/Walls-SpaceArt.rar.html
http://www.midupload.com/acq94yrdahj8
http://www.fileserve.com/file/b6WpUZP
http://www.filefactory.com/file/b33fd90/n/Walls-SpaceArt.rar
http://freakshare.net/files/j748p9me/Walls-SpaceArt.rar.html
http://www.filesonic.com/file/18727479/Walls-SpaceArt.rar

Smile WallpapersCode:
http://oron.com/n5svb5ysyhto/Walls-Smilies-Wallpapers.rar.html 
http://www.enterupload.com/4iypgn2jqcvq/Walls-Smilies-Wallpapers.rar.html
http://www.missupload.com/egxf16aqr673/Walls-Smilies-Wallpapers.rar.html
http://www.midupload.com/m4qclcjzcvuk
http://www.fileserve.com/file/retAsnw
http://www.filefactory.com/file/b33fd85/n/Walls-Smilies-Wallpapers.rar
http://freakshare.net/files/qmt4dvbl/Walls-Smilies-Wallpapers.rar.html

Transfomers WallpapersCode:
http://oron.com/37pwbhy6l7mw/Transformers2.rar.html 
http://www.enterupload.com/r9qdczusyzt2/Transformers2.rar.html
http://www.missupload.com/tofnoqbv5my5/Transformers2.rar.html
http://www.midupload.com/itl7prhgrlyp
http://www.fileserve.com/file/zvEXnXU
http://www.filefactory.com/file/b33fd86/n/Transformers2.rar
http://freakshare.net/files/zsswdp8n/Transformers2.rar.html

Wallpapers Mania Vol 36-46Code:
http://oron.com/ev3inrh8jczh/WallPP_Mania_vol36-46.rar.html 
http://www.enterupload.com/j4upum58g161/WallPP_Mania_vol36-46.rar.html
http://www.missupload.com/au476gtoir8c/WallPP_Mania_vol36-46.rar.html
http://www.midupload.com/voavaybibafn
http://www.fileserve.com/file/RXcs4Zx
http://www.filefactory.com/file/b33fd96/n/WallPP_Mania_vol36-46.rar
http://freakshare.net/files/fib4ucz4/WallPP_Mania_vol36-46.rar.html
http://www.filesonic.com/file/18727525/WallPP_Mania_vol36-46.rar

3D Animals WallpapersCode:
http://oron.com/nog8tlj3xov2/3D_Animal_Wall.rar.html 
http://www.enterupload.com/uzqq80xve1ad/3D_Animal_Wall.rar.html
http://www.missupload.com/eo9qdpwunna1/3D_Animal_Wall.rar.html
http://www.midupload.com/esjqye98uhsm
http://www.filesonic.com/file/18716359/3D_Animal_Wall.rar
http://www.fileserve.com/file/SjyQ99n
http://www.filefactory.com/file/b33fd87/n/3D_Animal_Wall.rar
http://freakshare.net/files/92uv10tn/3D_Animal_Wall.rar.html

Radiant WallpapersCode:
http://oron.com/m1zxx3hgsdf8/Walls-RadiantWalls.rar.html 
http://www.enterupload.com/q14n5g6e0b5r/Walls-RadiantWalls.rar.html
http://www.missupload.com/a3ub76t6wvx7/Walls-RadiantWalls.rar.html
http://www.midupload.com/koruffpvgr05
http://www.filesonic.com/file/18716349/Walls-RadiantWalls.rar
http://www.fileserve.com/file/pXTzCpn
http://www.filefactory.com/file/b33fd8a/n/Walls-RadiantWalls.rar
http://freakshare.net/files/imfquvwa/Walls-RadiantWalls.rar.html

Dreamy_World Dual WallpapersCode:
http://oron.com/4gnxye293dpn/Walls-Dreamy_World_DUAL.rar.html 
http://www.enterupload.com/345dnn2u56la/Walls-Dreamy_World_DUAL.rar.html
http://www.missupload.com/gw33rej41y84/Walls-Dreamy_World_DUAL.rar.html
http://www.midupload.com/zvnvjmgvjfey
http://www.fileserve.com/file/UN7bbBy
http://www.filesonic.com/file/18721521/Walls-Dreamy_World_DUAL.rar
http://freakshare.net/files/k9ecpcp4/Walls-Dreamy_World_DUAL.rar.html

Flowers WallpapersCode:
http://oron.com/2l875l0nt3yd/Walls-Flowers.HQ.132jpg.rar.html 
http://www.enterupload.com/2rq5pfzr8i86/Walls-Flowers.HQ.132jpg.rar.html
http://www.missupload.com/1u2z07iko2uj/Walls-Flowers.HQ.132jpg.rar.html
http://www.midupload.com/ry30ssn8get8
http://www.fileserve.com/file/Ks7RPK2
http://freakshare.net/files/25nk7jsk/Walls-Flowers.HQ.132jpg.rar.html

Transfomers Wallpapers 3


[img]http://img228.imageshack.us/img228/9606/transformers3csqo4.jpg

Code:
http://oron.com/fcn4451zyysh/Walls-Transformers_P3.rar.html 
http://www.enterupload.com/oeo1fargdcxv/Walls-Transformers_P3.rar.html
http://www.missupload.com/2hb6ogfc5efy/Walls-Transformers_P3.rar.html
http://www.midupload.com/f8wkx98lyxse
http://www.fileserve.com/file/5ZXWyAA
http://www.filesonic.com/file/18721171/Walls-Transformers_P3.rar
http://freakshare.net/files/homnrial/Walls-Transformers_P3.rar.html

Summer's Shine WallpapersCode:
http://oron.com/wqwetom3jdsr/Walls-Summer_s_Shine.rar.html 
http://www.enterupload.com/30jae1otpoac/Walls-Summer_s_Shine.rar.html
http://www.missupload.com/xawmlc785gim/Walls-Summer_s_Shine.rar.html
http://www.midupload.com/6sbpsxxk7tot
http://www.fileserve.com/file/sND9X9j
http://www.filesonic.com/file/18721173/Walls-Summer_s_Shine.rar
http://freakshare.net/files/kyut95rb/Walls-Summer_s_Shine.rar.html

Cartoon Walls!Code:
http://oron.com/h2s6a575ekdn/Cartoons.rar.html 
http://www.enterupload.com/ns1rb4cap50u/Cartoons.rar.html
http://www.missupload.com/k833pim7odww/Cartoons.rar.html
http://www.midupload.com/s98yutoi60h4
http://www.fileserve.com/file/pTGXCtQ
http://www.filesonic.com/file/18721175/Cartoons.rar
http://freakshare.net/files/550hxgvi/Cartoons.rar.html

Best Flowers - 71 pxs - 18..3MBCode:
http://oron.com/ma1jefcd6fqh/Flowers.rar.html 
http://www.enterupload.com/q82cxu62ehol/Flowers.rar.html
http://www.missupload.com/w3ktjc8ib1pa/Flowers.rar.html
http://www.midupload.com/7ibqgzih731u
http://www.fileserve.com/file/HGRhnkr
http://www.filesonic.com/file/18721197/Flowers.rar
http://freakshare.net/files/iy05fzpk/Flowers.rar.html

PixwallCode:
http://oron.com/7mh7tfo70pry/PIXPack.rar.html 
http://www.enterupload.com/yv3vx1p2qvy1/PIXPack.rar.html
http://www.missupload.com/xe2gwwv1bnde/PIXPack.rar.html
http://www.midupload.com/p12ib022ew3j
http://www.fileserve.com/file/FPMJmfH
http://www.filesonic.com/file/18721189/PIXPack.rar
http://freakshare.net/files/fdbkoz30/PIXPack.rar.html

51 High Quality Desktop WallpapersCode:
http://oron.com/uadg57cpyp3p/High_Quality_Desktop_Wallpapers__3.rar.html 
http://www.enterupload.com/7rpmc9o73xbx/High_Quality_Desktop_Wallpapers__3.rar.html
http://www.missupload.com/rr7xtegx7lau/High_Quality_Desktop_Wallpapers__3.rar.html
http://www.midupload.com/sfama01e5h3q
http://www.fileserve.com/file/EPqEDaR
http://www.filesonic.com/file/18721203/High_Quality_Desktop_Wallpapers__3.rar
http://freakshare.net/files/bxh7ucou/High_Quality_Desktop_Wallpapers__3.rar.html

password: dcoder405Fantasy Flowers WallpapersCode:
http://oron.com/vqcqlod9pgni/Walls-FlowFantWalls.rar.html 
http://www.enterupload.com/v1kbfu8r0pkj/Walls-FlowFantWalls.rar.html
http://www.missupload.com/7zipddjxezrb/Walls-FlowFantWalls.rar.html
http://www.midupload.com/r8p67ceecwtl
http://www.fileserve.com/file/gFVdNRX
http://www.filesonic.com/file/18721183/Walls-FlowFantWalls.rar
http://freakshare.net/files/99ev2wkp/Walls-FlowFantWalls.rar.html

DragonBall Wallpapers (DB & DBZ)Code:
http://oron.com/xp1o487tf4cx/Walls-Dragon.Ball.rar.html 
http://www.enterupload.com/3hc5snerlavf/Walls-Dragon.Ball.rar.html
http://www.missupload.com/pg3kifv1sta5/Walls-Dragon.Ball.rar.html
http://www.midupload.com/sicc3bvexczz
http://www.fileserve.com/file/yBJXzt7
http://www.filesonic.com/file/18721423/Walls-Dragon.Ball.rar
http://freakshare.net/files/3v0ypfsz/Walls-Dragon.Ball.rar.html
St. Valentine Love CardsCode:
http://oron.com/137qt3qsfwta/Valentine_love_cards.rar.html 
http://www.enterupload.com/vvihexxup2cg/Valentine_love_cards.rar.html
http://www.missupload.com/thp4nvva8lu4/Valentine_love_cards.rar.html
http://www.midupload.com/m9on16qz5yk1
http://www.fileserve.com/file/fxnfNhv
http://www.filesonic.com/file/18721187/Valentine_love_cards.rar
http://freakshare.net/files/wlfbyd5m/Valentine_love_cards.rar.html

Backgrounds CollectionCode:
http://oron.com/5ci3ervidgb5/Walls-BackCollection.rar.html 
http://www.enterupload.com/1gd461wmtx0l/Walls-BackCollection.rar.html
http://www.missupload.com/uw7namdfp53t/Walls-BackCollection.rar.html
http://www.midupload.com/qtwilkdrdnlq
http://www.fileserve.com/file/wrzysuR
http://www.filesonic.com/file/18721193/Walls-BackCollection.rar
http://freakshare.net/files/eqt1vs2l/Walls-BackCollection.rar.html

100 Games Wallpapers HQCode:
http://oron.com/sq5qm3xix0fk/Walls-100Games.rar.html 
http://www.enterupload.com/o2am68jp4t7d/Walls-100Games.rar.html
http://www.missupload.com/7x2lftha2vuf/Walls-100Games.rar.html
http://www.midupload.com/7e56y5puw1qv
http://www.fileserve.com/file/mtkwJHd
http://www.filesonic.com/file/18721185/Walls-100Games.rar
http://freakshare.net/files/ouktm1o7/Walls-100Games.rar.html

HQ Picture with FX effet | hight Resolution 300dpi | 66 Files JPEGCode:
http://oron.com/c8zi6vzk3bs8/HQ-Pictures.rar.html 
http://www.enterupload.com/f77tn5v6s7en/HQ-Pictures.rar.html
http://www.missupload.com/pi2cuig3s6df/HQ-Pictures.rar.html
http://www.midupload.com/pwtqpjk5l4j1
http://www.fileserve.com/file/rfdZcnd
http://www.filesonic.com/file/18721191/HQ-Pictures.rar
http://freakshare.net/files/d3z3j7qb/HQ-Pictures.rar.html

3D Wallpapers Pack

55 JPG | 1024x768 - 1600х1200| 12MB

http://img291.imageshack.us/img291/3442/2a5cbaa85ec4dc0.jpg[/img]

Code:
http://oron.com/h6tkm51l90hn/3Dwallnice.rar.html 
http://www.enterupload.com/az0prhuoti5g/3Dwallnice.rar.html
http://www.missupload.com/vthqr6f5dpgk/3Dwallnice.rar.html
http://www.midupload.com/9qtra5bafc2m
http://www.fileserve.com/file/3A3jNna
http://www.filesonic.com/file/18721201/3Dwallnice.rar
http://freakshare.net/files/v4jmf8j7/3Dwallnice.rar.html

Revours Wallpaper Pack

16 JPG l 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1200 l 10.4MBCode:
http://oron.com/vh3e3f6d07c6/Revours_Wallpaper_Pack.rar.html 
http://www.enterupload.com/1xe51ndi7yak/Revours_Wallpaper_Pack.rar.html
http://www.missupload.com/o8qn8mtjgxya/Revours_Wallpaper_Pack.rar.html
http://www.midupload.com/5h11syn7bxnc
http://www.fileserve.com/file/sj9G4Rq
http://www.filesonic.com/file/18721425/Revours_Wallpaper_Pack.rar
http://freakshare.net/files/wbpneise/Revours_Wallpaper_Pack.rar.html

Butterflies WallpapersCode:
http://oron.com/b1vb9v38spx3/farfalle2.rar.html 
http://www.enterupload.com/qrra7bhs0zmn/farfalle2.rar.html
http://www.missupload.com/jjwhbcxjgfty/farfalle2.rar.html
http://www.midupload.com/1t045jwpevx5
http://www.fileserve.com/file/U8egdmx
http://www.filesonic.com/file/18721475/farfalle2.rar
http://freakshare.net/files/qsd05901/farfalle2.rar.html

Wallpaper Pack - Great WallpapersCode:
http://oron.com/a8m105jn8x63/Great_Wallpapers.rar.html 
http://www.enterupload.com/utnmydlk4z64/Great_Wallpapers.rar.html
http://www.missupload.com/bo0va7o92ps0/Great_Wallpapers.rar.html
http://www.midupload.com/nhd4lxovmdfd
http://www.fileserve.com/file/k32VFTD
http://www.filesonic.com/file/18721199/Great_Wallpapers.rar
http://freakshare.net/files/pfy3fjwm/Great_Wallpapers.rar.html

Pixeldestiny Planets WallpapersCode:
http://oron.com/qwt5x1k6njx0/Pixeldestiny_Planets_Wallpapers.rar.html 
http://www.enterupload.com/9b28et5nsjuz/Pixeldestiny_Planets_Wallpapers.rar.html
http://www.missupload.com/lkn5pumsi7xk/Pixeldestiny_Planets_Wallpapers.rar.html
http://www.midupload.com/g60vcke7z6lg
http://www.fileserve.com/file/rNSV6uP
http://www.filesonic.com/file/18721427/Pixeldestiny_Planets_Wallpapers.rar
http://freakshare.net/files/1g39x30k/Pixeldestiny_Planets_Wallpapers.rar.html

Sci-fi WallpapersCode:
http://oron.com/jq6ggo0k6nr9/Sci_fi_wall-s4l.rar.html 
http://www.enterupload.com/e4xx5ttd5kgx/Sci_fi_wall-s4l.rar.html
http://www.missupload.com/thzx8ohk8nxh/Sci_fi_wall-s4l.rar.html
http://www.midupload.com/lqh2yk1b4k8j
http://www.fileserve.com/file/fMwU5YR
http://www.filesonic.com/file/18721209/Sci_fi_wall-s4l.rar
http://freakshare.net/files/a138cl9b/Sci_fi_wall-s4l.rar.html

Gold Wallpapers

50 JPG | 1024x768 - 1600x1200 | 29.5 MBCode:
http://oron.com/s7reghcbph8h/Gold_Wallpapers.rar.html 
http://www.enterupload.com/it04ubgr4zk6/Gold_Wallpapers.rar.html
http://www.missupload.com/7qr1pp4f5t63/Gold_Wallpapers.rar.html
http://www.midupload.com/mr3q9u1rnzkf
http://www.fileserve.com/file/HBvWEP5
http://www.filesonic.com/file/18721227/Gold_Wallpapers.rar
http://freakshare.net/files/x6f9yfwb/Gold_Wallpapers.rar.html

FIRE Abstraction

JPG|2160X3840|933dpi|6mbCode:
http://oron.com/5b8cnwgbb823/fire-abstraction.rar.html 
http://www.enterupload.com/739yfzbnmbrb/fire-abstraction.rar.html
http://www.missupload.com/3xhtwuekk0u3/fire-abstraction.rar.html
http://www.midupload.com/196zwmojtjlt
http://www.fileserve.com/file/Ds8k5af
http://www.filesonic.com/file/18721213/fire-abstraction.rar
http://freakshare.net/files/l5a3mfw3/fire-abstraction.rar.html

37 HQ Cool Wallpapers

| 1680x1200 | 14.6 MBCode:
http://oron.com/vibz2bty0sx7/HQCoolWallpapers.rar.html 
http://www.enterupload.com/fjr16z492y7w/HQCoolWallpapers.rar.html
http://www.missupload.com/1gyptoifqp2w/HQCoolWallpapers.rar.html
http://www.midupload.com/maweadk0wn6m
http://www.fileserve.com/file/4Ybgbt5
http://www.filesonic.com/file/18721205/HQCoolWallpapers.rar
http://freakshare.net/files/sxwfjxnm/HQCoolWallpapers.rar.html

3D AnimalsCode:
http://oron.com/u2wfk2cy4t1n/3DAnimals.zip.html 
http://www.enterupload.com/7tlva6d6x7nl/3DAnimals.zip.html
http://www.missupload.com/mrg50vltnhqs/3DAnimals.zip.html
http://www.midupload.com/s1kjke6299uf
http://www.fileserve.com/file/uxm4Zxa
http://www.filesonic.com/file/18721207/3DAnimals.zip
http://freakshare.net/files/uic4sawz/3DAnimals.zip.html

3D Glass Imaginations Wallpapers [1600x1200] HD CollectionCode:
http://oron.com/ziq5blneswf1/3DGlassImaginations_Wall.zip.html 
http://www.enterupload.com/o9t9le5jvqqq/3DGlassImaginations_Wall.zip.html
http://www.missupload.com/m5crsfeov7m9/3DGlassImaginations_Wall.zip.html
http://www.midupload.com/1mo9k4z8ffai
http://www.fileserve.com/file/kw5hjH4
http://www.filesonic.com/file/18721217/3DGlassImaginations_Wall.zip
http://freakshare.net/files/oxhqitjx/3DGlassImaginations_Wall.zip.html

White X-masCode:
http://oron.com/ognc8up0ze43/w_xmas.rar.html 
http://www.enterupload.com/952565i5mlk3/w_xmas.rar.html
http://www.missupload.com/d3dvdatg0zpq/w_xmas.rar.html
http://www.midupload.com/eb5mxb8hf8hu
http://www.fileserve.com/file/pWPpTU2
http://www.filesonic.com/file/18721519/w_xmas.rar
http://freakshare.net/files/fzt1ce2n/w_xmas.rar.html

HQ Wallpapers Collection 3D - Perspective

[61 JPG | 1600x1200 | 10 MB]Code:
http://oron.com/n6vp8cpnlnig/HQWallpapersCollection3D.rar.html 
http://www.enterupload.com/irdqen50uinp/HQWallpapersCollection3D.rar.html
http://www.missupload.com/tq8lil4py24n/HQWallpapersCollection3D.rar.html
http://www.midupload.com/ygklqbir8r1d
http://www.fileserve.com/file/p2cNepY
http://www.filesonic.com/file/18721211/HQWallpapersCollection3D.rar
http://freakshare.net/files/xv63dkul/HQWallpapersCollection3D.rar.html
Wallpaper of the zodiac

JPG | 1600 X 1200 |Code:
http://oron.com/d4kdtz4jbzzx/Zodiac_Wallpapers.rar.html 
http://www.enterupload.com/dxbze11ogsvh/Zodiac_Wallpapers.rar.html
http://www.missupload.com/64q5lcg9jq5z/Zodiac_Wallpapers.rar.html
http://www.midupload.com/58mmoruj4rqr
http://www.fileserve.com/file/39zk9AR
http://www.filesonic.com/file/18721247/Zodiac_Wallpapers.rar
http://freakshare.net/files/3hkqs5cz/Zodiac_Wallpapers.rar.html

Aero Wallpaper Pack

30 High Quality Wallpapers | 1933x1333 | 14.1 mbCode:
http://oron.com/s614pq9v8t87/Aero_Wall.rar.html 
http://www.enterupload.com/5m0rcpmkfxv0/Aero_Wall.rar.html
http://www.missupload.com/8m9ob22ktd9n/Aero_Wall.rar.html
http://www.midupload.com/9ngozm0yswfy
http://www.fileserve.com/file/m8tGZw6
http://www.filesonic.com/file/18721223/Aero_Wall.rar
http://freakshare.net/files/i9uv6lbj/Aero_Wall.rar.html

Heart PictureCode:
http://oron.com/a363uc81p2xw/heart_pic.part1.rar.html 
http://oron.com/92iiovyasdyk/heart_pic.part2.rar.html

http://www.enterupload.com/bpxafibazhq8/heart_pic.part1.rar.html
http://www.enterupload.com/k34ngvn8qd9x/heart_pic.part2.rar.html

http://www.missupload.com/bfq8iwjpqjjo/heart_pic.part1.rar.html
http://www.missupload.com/vn2z182wsp74/heart_pic.part2.rar.html

http://www.midupload.com/899zhl17ukgb
http://www.midupload.com/f7phra4tra16

http://www.fileserve.com/file/FRxugMT
http://www.fileserve.com/file/7YXhV6a

h

http://freakshare.net/files/z9xyyy1u/heart_pic.part1.rar.html
http://freakshare.net/files/s0aekun2/heart_pic.part2.rar.html


3D Character HD WallpapersCode:
http://oron.com/72ti0g6ovthb/3D_CharHDWall.rar.html 
http://www.enterupload.com/0ui6iqxid61r/3D_CharHDWall.rar.html
http://www.midupload.com/i8t4u1sq4w5q
http://www.missupload.com/7zte0i1woksv/3D_CharHDWall.rar.html
http://www.fileserve.com/file/3ptuDPW
http://www.filesonic.com/file/18721219/3D_CharHDWall.rar
http://freakshare.net/files/x0okx2nl/3D_CharHDWall.rar.html

100_Disney_Classics_WallpapersCode:
http://oron.com/8n1rqswhfsjl/DisneyClassics_Wall.rar.html 
http://www.enterupload.com/8cnu5u0khm7b/DisneyClassics_Wall.rar.html
http://www.midupload.com/u45f75k4b200
http://www.missupload.com/tirs4po1wkt5/DisneyClassics_Wall.rar.html
http://www.fileserve.com/file/zxWz68G
http://www.filesonic.com/file/18721235/DisneyClassics_Wall.rar
http://freakshare.net/files/autzjcri/DisneyClassics_Wall.rar.html

Abstract_Landscapes_WallpapersCode:
http://oron.com/zls41g58kvv6/Abstract_Landscapes_Wall.rar.html 
http://www.enterupload.com/dd6xbjb2hyov/Abstract_Landscapes_Wall.rar.html
http://www.midupload.com/5r0v4dknfxql
http://www.missupload.com/mbrmbgakvo35/Abstract_Landscapes_Wall.rar.html
http://www.fileserve.com/file/bQPynwz
http://www.filesonic.com/file/18721231/Abstract_Landscapes_Wall.rar
http://freakshare.net/files/6lq92bfu/Abstract_Landscapes_Wall.rar.html

Amazing_Digital_Universe_HD_WallpapersCode:
http://oron.com/ypwdlyuqs4j3/Amazing_Digital_Universe_Wall.rar.html 
http://www.enterupload.com/h9bx4x1162ad/Amazing_Digital_Universe_Wall.rar.html
http://www.midupload.com/v9bpvb3u6wa6
http://www.missupload.com/fxshpj7zqwvb/Amazing_Digital_Universe_Wall.rar.html
http://www.fileserve.com/file/6Nbj53r
http://www.filesonic.com/file/18721249/Amazing_Digital_Universe_Wall.rar
http://freakshare.net/files/v0eu9v97/Amazing_Digital_Universe_Wall.rar.html

Flower CollectionCode:
http://oron.com/hyxulecaavtx/Flower_Coll.rar.html 
http://www.enterupload.com/wd5ff2bus1e5/Flower_Coll.rar.html
http://www.midupload.com/mzzarkqd4vsc
http://www.missupload.com/8irihwng4xib/Flower_Coll.rar.html
http://www.fileserve.com/file/D2VW5Uv
http://www.filesonic.com/file/18721225/Flower_Coll.rar
http://freakshare.net/files/1em11vd6/Flower_Coll.rar.html

The Way Wallpaper PackCode:
http://oron.com/hgvpn3071gna/TheWay_Wall.rar.html 
http://www.enterupload.com/eiyszjnybkgi/TheWay_Wall.rar.html
http://www.midupload.com/4drmy7jpy3iw
http://www.missupload.com/o5iekdx9a02w/TheWay_Wall.rar.html
http://www.fileserve.com/file/tnphzbh
http://www.filesonic.com/file/18721459/TheWay_Wall.rar
http://freakshare.net/files/e9k48e7v/TheWay_Wall.rar.html

Trees - Wallpaper HQCode:
http://oron.com/xcfb2k41rxqy/Trees_-_Wall.rar.html 
http://www.enterupload.com/h4vp2c6iie08/Trees_-_Wall.rar.html
http://www.midupload.com/jatrnen8jvul
http://www.missupload.com/fmhsb0toap4e/Trees_-_Wall.rar.html
http://www.fileserve.com/file/5ubXBEb
http://www.filesonic.com/file/18721239/Trees_-_Wall.rar
http://freakshare.net/files/97rcomfc/Trees_-_Wall.rar.html

40 HQ Game WallpapersCode:
http://oron.com/s6nyefat577o/40HQGAMESWall.rar.html 
http://www.enterupload.com/nyfzo3ou3q3z/40HQGAMESWall.rar.html
http://www.midupload.com/7rk45hgomoxv
http://www.missupload.com/itcmvoso7yq9/40HQGAMESWall.rar.html
http://www.fileserve.com/file/sb3XhGT
http://www.filesonic.com/file/18721461/40HQGAMESWall.rar
http://freakshare.net/files/ijxq6q07/40HQGAMESWall.rar.html

79 3D WallpapersCode:
http://oron.com/72l3lvcatdfz/793d_Wall.rar.html 
http://www.enterupload.com/4q34tnh8nay1/793d_Wall.rar.html
http://www.midupload.com/rfsseeveoaab
http://www.missupload.com/bn5b54ocythh/793d_Wall.rar.html
http://www.fileserve.com/file/jAMuNaT
http://www.filesonic.com/file/18721457/793d_Wall.rar
http://freakshare.net/files/su2epbdx/793d_Wall.rar.html

Pussycat Dolls _ Wallpapers HQ.Code:
http://oron.com/r9rwiz7bb1uq/Pd_wals.rar.html 
http://www.enterupload.com/0cnuarnfumcv/Pd_wals.rar.html
http://www.fileserve.com/file/WHnFc7r
http://www.missupload.com/4u4id1nvjtsy/Pd_wals.rar.html
http://www.midupload.com/oy4tlpbexv3r
http://www.filesonic.com/file/18721513/Pd_wals.rar
http://freakshare.net/files/yg3yaiwp/Pd_wals.rar.html

Seasons Wallpapers

12 Images | 1920×1200 | 11.8 MBCode:
http://oron.com/44exigbucxmr/Seasons_Wall.rar.html 
http://www.enterupload.com/zxzaeeyxyc6w/Seasons_Wall.rar.html
http://www.fileserve.com/file/QsXU928
http://www.missupload.com/vydsjznjdup7/Seasons_Wall.rar.html
http://www.midupload.com/z21ya6jg1o6q
http://www.filesonic.com/file/18721415/Seasons_Wall.rar
http://freakshare.net/files/vh22yhjm/Seasons_Wall.rar.html

Ultrawide Wallpapers


http://img292.imageshack.us/img292/6926/ultrawideaq2.jpg[/img]

Code:
http://oron.com/m15ea71dwlo0/UltraWide_wall.rar.html 
http://www.enterupload.com/4x9zval3iytv/UltraWide_wall.rar.html
http://www.fileserve.com/file/vNMrCsJ
http://www.missupload.com/xrp23741q59f/UltraWide_wall.rar.html
http://www.midupload.com/dqlsj2zd5he3
http://www.filesonic.com/file/18721463/UltraWide_wall.rar
http://freakshare.net/files/8clkixat/UltraWide_wall.rar.html

Kagaya WallpapersCode:
http://oron.com/7470ouengd4b/Kagaya_wall.rar.html 
http://www.enterupload.com/xfc10hevqe2e/Kagaya_wall.rar.html
http://www.fileserve.com/file/zWqyMpc
http://www.missupload.com/l4di45jlfrv4/Kagaya_wall.rar.html
http://www.midupload.com/269x8iw9292j
http://www.filesonic.com/file/18721241/Kagaya_wall.rar
http://freakshare.net/files/rwhg8z4p/Kagaya_wall.rar.html

Eyes WallpapersCode:
http://oron.com/84cwchdlsmqk/eyes_wall.rar.html 
http://www.enterupload.com/hh9w6raw7w8m/eyes_wall.rar.html
http://www.fileserve.com/file/bPBfDjn
http://www.missupload.com/jbp9xawrda1s/eyes_wall.rar.html
http://www.midupload.com/yc6fu8pettkv
http://www.filesonic.com/file/18721261/eyes_wall.rar
http://freakshare.net/files/vxypfpfi/eyes_wall.rar.html

HQ MAGIC WALLPAPERSCode:
http://oron.com/gmp3eo0u9bl2/Magic_wall.rar.html 
http://www.enterupload.com/8wpquxuaubld/Magic_wall.rar.html
http://www.fileserve.com/file/GP7MUsA
http://www.missupload.com/k4nwzg2pxitr/Magic_wall.rar.html
http://www.midupload.com/ppez4eeet9n2
http://www.filesonic.com/file/18721417/Magic_wall.rar
http://freakshare.net/files/dmw9t8ec/Magic_wall.rar.html

Cool Desktop WallpapersCode:
http://oron.com/3rr5q5m4j1qp/cool_wall.rar.html 
http://www.enterupload.com/6bq1co3ueyx1/cool_wall.rar.html
http://www.fileserve.com/file/Jw3NYTn
http://www.missupload.com/pu8zzkhn26i4/cool_wall.rar.html
http://www.midupload.com/rlboaccs43gx
http://www.filesonic.com/file/18721421/cool_wall.rar
http://freakshare.net/files/rvipg2em/cool_wall.rar.html

LAST WORLD WALLPAPERSCode:
http://oron.com/l9go9khohnou/lastworld_wall.rar.html 
http://www.enterupload.com/3piedxiwjzbh/lastworld_wall.rar.html
http://www.missupload.com/thoteqfvbcw8/lastworld_wall.rar.html
http://www.fileserve.com/file/CgyxVTt
http://www.midupload.com/nysttoc59cme
http://www.filesonic.com/file/18721253/lastworld_wall.rar
http://freakshare.net/files/ztyrd52w/lastworld_wall.rar.html

Amazing Earth HQ WallpapersCode:
http://oron.com/wgcgj16d2zvu/Earth_walls.rar.html 
http://www.enterupload.com/u22conmzj4o9/Earth_walls.rar.html
http://www.fileserve.com/file/58QwJC2
http://www.missupload.com/el3phrd7v0l3/Earth_walls.rar.html
http://www.midupload.com/lm61qbx6obsv
http://www.filesonic.com/file/18721257/Earth_walls.rar
http://freakshare.net/files/nlqxg3ju/Earth_walls.rar.html

Cool Backgrounds Wallpapers

JPG | 14 Pics | 1920x1200 | 7,99 mbCode:
http://oron.com/bexr4q7jx0md/Cool_Bg_wall.rar.html 
http://www.enterupload.com/9b78c2tise9x/Cool_Bg_wall.rar.html
http://www.fileserve.com/file/Uhsnhpg
http://www.missupload.com/24lk4mc1xtac/Cool_Bg_wall.rar.html
http://www.midupload.com/ftjl7cxkctwk
http://www.filesonic.com/file/18721271/Cool_Bg_wall.rar
http://freakshare.net/files/dt7bc74j/Cool_Bg_wall.rar.html

Best Abstract Wallpapers

60 JPG | 1280x1024~1920x1200 pix | 29MbCode:
http://oron.com/sssmo5s39md8/Best_Abs_Wall.rar.html 
http://www.enterupload.com/069uctg7f7g2/Best_Abs_Wall.rar.html
http://www.fileserve.com/file/xbb7k8H
http://www.midupload.com/s80ptd26hxgp
http://www.missupload.com/d22ngmd5pibu/Best_Abs_Wall.rar.html
http://www.filesonic.com/file/18721269/Best_Abs_Wall.rar
http://freakshare.net/files/pocgvwdd/Best_Abs_Wall.rar.html
Nguồn vn-zoom.vn

Chủ đề (Category): Hình Nền | Lượt Xem (Wiews): 439 | Người Đăng Bài (Added By): Kokoru | Đánh Giá (Rating): 0.0/0
Số Ý Kiến (Total comments): 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]